Výkup kovů

  Výkup železného šrotu

Na naší provozovně vykupujeme železný šrot od drobných zákazníků i od firem. Dle povahy, druhu a množství kovového odpadu se stanoví cena a další způsoby úpravy se souladem veškerých předpisů vyplývajících ze zákona a systému ISO 14001:2004 s maximálním ohledem na ochramu životního prostředí.

Pro společnosti, zabývající se zpracováním kovových materiálů, zajišťujeme výkup kovového odpadu za vyšší ceny, včetně přistavení kontejneru.

Přijímaný kovový odpad nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření a další zboží, které by mohly při další manipulaci a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.

Cena železného šrotu se stanovuje dle rozměru a tlouštky materiálu. U legovaných ocelí a dalších speciálních materiálu, se cena stanovuje dle chemického složení. Rozbor provádíme přímo u nás na provozovně.

Železné šroty vykupujeme ve všech druzích a neomezeném množství.

  Výkup barevných kovů

Výkup barevných kovů probíhá v neomezeném množství.

Hotovostní platby a zajištění složení materiálu manipulační technikou při zajištění maximální možné výkupní ceny samozřejmostí.

Ceny jednotlivých druhů barevných kovů jsou stanoveny dle aktuálních údajů LME (London Metal Exchange) a poptávky našich odběratelů.

  Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Výběrové menu

Novinky

15. 08. 2011
Ceny barevných kovů stále rostou.
1. 04. 2011
Pro získání aktuálních cen nás prosím kontaktujte.
20. 10. 2010
Nové web KOVOORLAN spuštěn!

Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting